MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. mars 2021 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 121,06. Etter dette har Stiftelsen 83 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.