MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 17. mars 2021 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 120,69. Etter dette har Stiftelsen 63 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.