MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mars 2021 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 121,10. Etter dette har Stiftelsen 53 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.