MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. mars 2021 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 120,57. Etter dette har Stiftelsen 43 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.