MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. mars 2021 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 121,01.

Ansatte i Veidekke kjøpte 1 363 571 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i februar 2021, jfr. børsmelding 22. februar 2021. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i løpet av mars 2021.

Stiftelsens beholdning etter overnevnte transaksjon til ansatte i Veidekke er 33 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.