header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 9. mars 2021 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 121,56. Etter dette har Stiftelsen 1 377 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.