MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. mars 2021 kjøpt 125 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 119,36. Etter dette har Stiftelsen 1 297 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.