MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. mars 2021 kjøpt 70 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 118,39. Etter dette har Stiftelsen 1 172 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.