MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. mars 2021 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 116,20. Etter dette har Stiftelsen 1 102 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.