MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. mars 2021 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 114,63. Etter dette har Stiftelsen 1 072 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.