MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. mars 2021 kjøpt 40 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 114,5. Etter dette har Stiftelsen 1 047 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.