MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. februar 2021 kjøpt 60 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 113,32. Etter dette har Stiftelsen 1 007 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.