MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. november 2011 kjøpt 120 784 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,9616. Etter dette har Stiftelsen 1 233 434 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12