MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. februar 2021 kjøpt 220 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 110,45. Etter dette har Stiftelsen 867 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.