MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. februar 2021 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 109,23. Etter dette har Stiftelsen 457 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.