MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. januar 2021 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 110,21. Etter dette har Stiftelsen 417 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.