MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. januar 2021 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 110,32. Etter dette har Stiftelsen 392 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.