MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. januar 2021 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 110,70. Etter dette har Stiftelsen 367 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.