MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. november 2011 kjøpt 65 014 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,4923. Etter dette har Stiftelsen 1 110 650 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12