MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. desember 2020 kjøpt 13 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,35. Etter dette har Stiftelsen 331 303 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.