MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. mai 2021 kjøpt 41 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 124,95.

Ansatte i Veidekke innløste totalt 201 691 opsjoner i mai 2021, jfr. børsmelding 18. mai 2021. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i løpet av juni 2021.

Stiftelsens beholdning etter overnevnte transaksjon til ansatte i Veidekke er 102 556 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.