MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. mai 2021 kjøpt 21 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 121,02. Etter dette har Stiftelsen 199 247 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.