MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. mai 2021 kjøpt 32 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 119,78. Etter dette har Stiftelsen 178 247 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.