MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. mai 2021 kjøpt 18 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 116,54. Etter dette har Stiftelsen 121 247 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.