MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. mars 2021 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 119,20. Etter dette har Stiftelsen 143 732 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.