MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. november 2011 kjøpt 43 374 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,0198. Etter dette har Stiftelsen 1 043 636 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12