MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. november 2011 kjøpt 58 566 aksjer i Veidekke til kurs kr 38,8591. Etter dette har Stiftelsen 999 762 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12