Meldepliktig handel

Arve Fludal, styremedlem og primærinnsider i Veidekke ASA, har i dag solgt 6 600 aksjer i Veidekke ASA til kurs 111 kroner per aksje. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 2 049 aksjer i Veidekke.

For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no

Ref.: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Dato Tittel Filtype
14.09.2021 KRT-1500 Primary insider notifications AF pdf