MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 9. november 2011 kjøpt 309 208 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,4916. Etter dette har Stiftelsen 897 576 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12