header

MELDEPLIKTIG HANDEL:

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 8. november 2011 kjøpt 19 040 aksjer i Veidekke til kurs kr 38,9602. Etter dette har Stiftelsen 578 068 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12