header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 7. november 2011 kjøpt 14 225 aksjer i Veidekke til kurs kr 38,5011. Etter dette har Stiftelsen 554 578 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12