MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. september 2011 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 35,56. Etter dette har Stiftelsen 520 120 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12