MELDEPLIKTIG HANDEL

Gro Bakstad, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 21. september 2011 kjøpt 3 172 aksjer i Veidekke til kurs kr. 38,00. Etter kjøpet har Gro Bakstad en beholdning på 3 172 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12