header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 30. august 2011 kjøpt 1 200 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,90. Etter dette har Stiftelsen 471 841 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12