MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 29. august 2011 kjøpt 8 412 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,90. Etter dette har Stiftelsen 470 641 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12