MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 16. august 2011 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,5454. Etter dette har Stiftelsen 414 929 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12