MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 15. august 2011 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,99. Etter dette har Stiftelsen 394 829 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12