header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 28. juni 2011 kjøpt 50 900 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,9912. Etter dette har Stiftelsen 362 008 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12