MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 27. juni 2011 kjøpt 1 250 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,00. Etter dette har Stiftelsen 310 208 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12