header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. august 2010 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,00. Etter dette har Stiftelsen 170 094 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12