MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. mars 2012 kjøpt 115 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,4505. Etter dette har Stiftelsen 391 406 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12