MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 7. mars 2012 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,84. Etter dette har Stiftelsen 273 952 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12