MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. februar 2012 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,00. Etter dette har Stiftelsen 241 353 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12