MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. februar 2012 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,90. Etter dette har Stiftelsen 164 103 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12