MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. august 2010 kjøpt 125 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,00. Etter dette har Stiftelsen 68 137 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12