MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 17. november 2011 kjøpt 200 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 38,7931. Etter dette har Stiftelsen 1 665 634 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12