MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2011 kjøpt 210 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,7943. Etter dette har Stiftelsen 1 455 484 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12