MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 12. juni 2012 kjøpt 93 924 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,3323. Etter dette har Stiftelsen 1 661 aksjer i Veidekke.

Ledende ansatte kjøpte 1 102 250 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2012, jfr. børsmelding 22. mai 2012.

Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2012. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12