MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. juni 2012 kjøpt 8 143 aksjer i Veidekke til kurs kr 43,5386. Etter dette har Stiftelsen 943 063 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12