Meldepliktig handel

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. august 2010 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,00. Etter dette har Stiftelsen 66 812 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12